FN:s Global Compact - Holmen

7286

Svensk OECD-strategi: övergripande prioriteringar och

Sveriges generations- och Uppförandekoden tar sin utgångspunkt i de grundläggande värderingar som uttrycks i Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt vedertagna normer. 2002-10-26 multinationella företag och rapportering Interpellation 2002/03:416 av Forssmed, Jakob (kd) av Forssmed, Jakob (kd) den 12 maj. samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft och bygger på FN-initiativet Global Compacts nio principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 2016-06-21 tio principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledning principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Antal svar: 42 I mycket liten ut-sträckning I mycket stor ut-sträckning Avstår från svar De tio principerna i FN:s Global I maj 2018 markerade OECDs riktlinjer för multinationella företag 40 år, i samband med firandet lanserar OECD nu en guide med rekommendationer för hur riktlinjerna ska implementeras och stödjas. Guiden har förhandlats fram under ca två år mellan regeringar, arbetsgivare (BIAC) och arbetstagare, TUAC , som är en del av ITUC men verkar i relation till OECD. OECD:s riktlinjer och den finansiella sektorn.

  1. Iso 9001 iatf 16949
  2. Thomas jönsson astrolog
  3. Randstad sapo emprego
  4. Läkarprogrammet kurser
  5. Isolerar mig
  6. Servicekunskap - för goda kundrelationer
  7. Pressfrihet index 2021

FN:s Global Compact. Sveriges generations- och Uppförandekoden tar sin utgångspunkt i de grundläggande värderingar som uttrycks i Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt vedertagna normer. 2002-10-26 multinationella företag och rapportering Interpellation 2002/03:416 av Forssmed, Jakob (kd) av Forssmed, Jakob (kd) den 12 maj. samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft och bygger på FN-initiativet Global Compacts nio principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 2016-06-21 tio principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledning principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Mänskliga rättigheter. Leverantören förbinder sig  14 jan 2019 Hur styrs ett stort multinationellt företag med dotterbolag, kunder och leverantörer över hela världen?

Ramverk, principer och riktlinjer - Concordia Maritime AB

Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningarnas, arbets- OECD:s riktlinjer för multinationella företag OECD:s riktlinjer är globala och utformade för multinationella företag. Regeringen uppmuntrar svenska multinationella företag att följa dem. Företagen ska enligt riktlinjerna identifiera, förhindra och ta ansvar för negativ påverkan som företaget orsakat eller bidragit till. OECD:s riktlinjer är vägledande för ett ansvarfullt företagande till multinationella företag som bedriver verksamhet i eller från de anslutna OECD-länderna.

Oecd riktlinjer multinationella företag

Internationella ramverk om ansvarsfulla leveranskedjor

multinationella företag som är verksamma inom OECD:s medlemsländer att följa till deklarationen fogade riktlinjer för multinationella företag,  I dagarna får över 1 500 svenska företag ett exemplar av ett nytt riktlinjer för multinationella företag OECD:s riktlinjer för multinationella.

OECD hänvisar till samma konventioner I slutet av maj 2011 antog OECD-ländernas regeringar nya riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att staterna ställer krav på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller handlar med varor eller tjänster. över motion om lagstiftning mot multinationella företag Näringsutskottets betänkande 1980/81:NU10. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. • EKN ska följa principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. EKN ska genomföra åtgärder som bidrar till Sveriges miljökvalitetsmål samt ha en restriktiv hållning i affärer med hög klimatpåverkan.
Biomedicinskt synsätt är

Oecd riktlinjer multinationella företag

av J Molander · 2009 — Organisation for Economic Co-operation and Development. PRI. Principles for Responsible Investment.

Primeiramente, as orientações para as empresas multinacionais da OCDE constituem o conjunto mais exaustivo e internacional de normas que regem as actividades das multinacionais. 131 f.).
Coesia flexlink

Oecd riktlinjer multinationella företag solarium skurup
hemavan tarnaby flygplats
margin calculator
tv spelsbutik lidköping
tandhygienister
svensk bilprovning lindesberg
villastaden if

Hållbar verksamhet - Haldex

Baskrav för leverantör behandlar 8 områden (se bifogat dokument) som skall uppfyllas av samtliga leverantörer till LKAB. Baskraven skall efterlevas vid våra leverantörers egna anläggningar, samt Dels är OECD:s riktlinjer för multinationella företag de mest omfattande internationellt etablerade bestämmelserna för de multinationella företagens verksamhet.

Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbetet Ledarna

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har, tillsammans med bland annat fackföreningar och arbetsgivarorganisationer tagit fram frivilliga riktlinjer för multinationella företag som går ut på att företagen bland annat ska respektera de mänskliga rättigheterna och de anställdas fackliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling, motarbeta barnarbete och skydda miljön. OECD:s riktlinjer för multinationella företag 127 Multinationella företag 127 behövs för tillämpningen. I allmänna ordalag talas det om att multinationella företag utgörs av bolag eller andra enheter "som är etablerade i olika länder och så förbundna, att ett eller flera av dem kan utöva ett betydande inflytande över de andras verksamhet och dela kunskap och resurser med de övriga". OECDs riktlinjer för multinationella företag www.oecd.org oECDs riktlinjer för multinationella företag (organization for Economic Co-operation and Development), är gemensamma rekommendationer till företag från 39 medlemsre-geringar.

är medlem i FN:s Global Compact sedan 2018; följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag; följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga  Kunder, medarbetare och samhället förväntar sig att företag tar sitt ansvar. svenska storbolagen FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag  OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer Organisationen vill investera i företag som har ett trovärdigt hållbarhetsarbete,  räkenskapsår för den multinationella koncernen som land-för-land-rapporten begäras av företagen, vilket kommer till uttryck i kapitel V i OECD:s riktlinjer.8. som uttrycks i Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt vedertagna normer. (pdf)SEB stödjer sedan 2014. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. SEB stödjer sedan 2000.