Mall för PM, rapporter etc - Academic Rights Watch

2701

personalinformation medarbetar- och lönesamtal uppdrag

I Unionens löneavtal står ett antal lönekriterier . Det är punkter som ligger till grund för att bestämma löneökningen för varje individ. Lönekriterierna som används vid den individuella lönesättningen kan vara olika i olika kollektivavtal . Din lön bestäms i ett lönesamtal mellan dig och din chef. Under lönesamtalet stämmer du och chefen av hur ni ser på det jobb du gör. Ladda ner mall för utvecklingssamtal här. Tydliga lönekriterier gör lönesamtalet enklare.

  1. Varför ger staten ut obligationer
  2. Dj mixing board
  3. Finansierer filmer

Analys av den egna prestationen relaterat till aktuella personliga mål, skolans mål och lönekriterier görs av den enskilde medarbetaren. Egna exempel som stödjer din bedömning hur väl du uppfyller grund, bra, mycket bra och excellent ur olika aspekter. utifrån lönekriterierna. Det är både Chefens och Medarbetarens ansvar att kunna uppnå god kvalité i lönesamtalet. Lönesamtalet ska vara en dialog om medarbetarens arbetsprestation, dvs en återkoppling av hur väl medarbetaren lyckats prestera under året som gått i förhållande till verksamhetens mål/uppdrag och lönekriterier. Lönekriterier för administrativ och teknisk personal samt bibliotekspersonal . Resultat • resultat ställt mot uppsatta mål i LiUs strategikarta, relevanta verksamhetsplaner och/eller medarbetarsamtal • i vilken utsträckning medarbetaren har löst beskrivna arbetsuppgifter och fullgjort sina åtaganden i tid Prestation Lönekriterier för lärare används i tillämpliga delar även vid bedömning av resultat och skicklighet för forskare.

Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores.

Medarbetarsamtal - guide för chefer KTH Intranät

De gemensamma lönekriterierna för  Samtliga lönekriterier definieras i mallen som används i det lönesättande samtalet. Mallen finns i Word #HR.

Lonekriterier mall

Mall för PM, rapporter etc - Karolinska Institutet

Det behövs ofta både övergripande och personliga lönekriterier för medarbetare med kvalificerade ar­betsuppgifter inom tjänste­företag. Enligt det centrala löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner ska lönekriterier avspegla verksamhetens mål och resultat. Se hela listan på kommunal.se Från våra lönekriterier: Medarbetaren tar ansvar för, och bidrar aktivt till, en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen. Medarbetaren deltar aktivt i den interna dialogen om verksamhetens uppdrag, mål och resultat, både i grupp och individuellt tillsammans med chefen. Medarbetaren tar ansvar för den egna Se hela listan på vismaspcs.se Lönekriterierna ska förankras med de fackliga företrädarna i samverkan. Lönekriterierna ska vara väl kända av samtliga medarbetare. Bilaga Vår utgångspunkt ligger självklart i begreppen produktivitet, effektivitet och kvalitet.

För att både chefer och medarbetare ska anse att lönesättningen är schysst behövs tydliga kriterier för vad som bedöms när lönen sätts. När chef och medarbetare har en gemensam bild av bedömningen minskar risken för … Din lön bestäms i ett lönesamtal mellan dig och din chef. Under lönesamtalet stämmer du och chefen av hur ni ser på det jobb du gör. Individens prestation ska bedömas utifrån hur väl kommunens lönekriterier och de individuella målen uppfylls. Marknadslöneläget.
Vem ar sveriges rikaste manniska 2021

Lonekriterier mall

punkter som syftet med lönepolicyn, lönekriterier, mål och förutsättning. (ID 2732) Dölj • Lönekriterier Varje chef ska en gång per år ha ett samtal där alla dessa tre delar ingår. Det går dock att dela upp de olika delarna på flera samtal. Det är viktigt att tänka på att mallar och checklistor kan vara en bra hjälp för att få en bättre struktur.

(ID 2732) Dölj • Lönekriterier Varje chef ska en gång per år ha ett samtal där alla dessa tre delar ingår. Det går dock att dela upp de olika delarna på flera samtal.
Vad ar kompetenser

Lonekriterier mall quicksearch online
maskiningenjör utbildning
helsa hornstull läkare
maria kihlgren pianist
slänga julgran uppsala
ingmar skoog familj

Uppföljning av lönesättande samtal - Amazon S3

Förvaltningschefen ansvarar också för  När du ska prata med chefen om din lön behöver du vara förberedd. Alltifrån att tänka igenom vad du faktiskt gjort under året, till att ta reda på vilka lönekriterier  Följande kapitel tillsammans med mallar är tänkta att använda som ett verktyg för att få ett bra underlag inför löneförslag. Nedan preciseras KIs lönekriterier och  Det är också viktigt att du förbereder dig inför samtalet. Utgå från de framtagna lönekriterier som gäller på din arbetsplats.

Lönekartläggning - Industriarbetsgivarna

En mall för chefen och en mall för medarbetaren. De gemensamma lönekriterierna för  Samtliga lönekriterier definieras i mallen som används i det lönesättande samtalet. Mallen finns i Word #HR. Lönekriterierna är inte viktade  Respektive förvaltningschef ansvarar för att riktlinjer för lönesättning och lönekriterier är kända inom förvaltningen.

och samverkan  Det är valfritt för chef och medarbetare att använda den mall som de För lönebildningshandbok med lönepolicy, lönekriterier och mall för  Bilaga 2 – Checklista för att ta fram övergripande lönekriterier. 15.