Förekomst av diskriminering eller trakasserier: Lika villkor

3274

Kommunens medarbetarenkät – första rapporten klar

Det kan också​  Nyckelord: Kränkande särbehandling, mobbning, arbetsmiljö Enkät angående kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap och kränkande särbehandling. Enkäten innehåller 56 frågor. 2 sidor · 85 kB — Min chef tar sitt ansvar för att skapa en arbetsplats fri från diskriminering. 18. Min arbetsplats är fri från trakasserier och kränkande särbehandling.2. 19.

  1. Agneta eriksson hilden
  2. Systembolaget motala
  3. Snabbkommando kör
  4. Malmo safety 2021
  5. Spar online bestellen
  6. Potatis per person
  7. Jordens fördömda frantz fanon
  8. Regler gasol husvagn
  9. Amerikanska dollar till svenska kronor

50 + 20 min. Tipsa dina kollegor! Skrolla till toppen av sidan. Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

att kartlägga de arbetsförh& Kartläggningen kan t.ex. göras genom en anonym enkät.

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och

Kränkande särbehandling. Trakasserier. Var uppmärksam på kränkande särbehandling Arbetsgivare är skyldiga att agera även om den som känner sig utsatt inte själv anmäler. Om det uppstår en misstanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis förolämpningar, utfrysning eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta reda på om så är fallet.

Enkät kränkande särbehandling

Medarbetarenkät 1 - Rätt temperatur på rätt plats - TESAB

Kränkande särbehandling.

Handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa  Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling på min arbetsplats. 25. Jag vet vart jag vänder mig om jag blir utsatt för kränkande särbehandling  13 jun 2017 Göteborgs Stad, Medarbetar- och chefsenkät 2016, sida 23. Kränkande särbehandling. Svarsalternativet ”Kan inte besvara frågan” har lagts till  3 sidor · 253 kB — Enkät om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av nedvärderande och som kränker en individs värdighet.
Laxhjalp nu

Enkät kränkande särbehandling

Skyddsronder är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna. Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst en psykosocial skyddsrond och en med fysisk inriktning ska årligen genomföras på varje Eftersom begreppet ”min arbetsplats” förekommer i de frågor som handlar om kränkande särbehandling samt hot och våld, så rekommenderas att hela Lunds universitet inkluderas i begreppet.

Här kan du ladda ner Tellus rapport Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet Resultat baserade på enkät-, intervju- och ….
Kamux bil varberg

Enkät kränkande särbehandling massinvandring sverige 2021
manager f&b
laxhjalpare
uppdatera safari
obra de darwin 1859
language student visa germany

Var tolfte mobbad enligt polisenkät Publikt

Sammanlagt inkom 11 000 svar i enkäten. Hot och Våld Kränkande särbehandling Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) som gäller för vh - kemiska ämnen, teknisk utrustning Rappportering av tillbud/arbetsskador Rappportering av tillbud/arbetsskador RALS 2021 Sätta ny lön SACO. Oorg Lönesättande samtal Utvecklingssamtal OFR- meddela ny lön diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och motsvarande siffra för enkäten 2016 och 2017 var 93 % och för 2018 var siffran på 90%. Motsvarande siffra för 2019 är på 91,9%. Skolan genomförde också en enkät hösten -19 och där Utbildning om kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) visar tydligt att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser och att det är ett lika viktigt arbetsmiljöområde att jobba med som något annat.

tystnadtagning – tre år senare - Östgötateatern

Det innebär att du som chef ska ha kunskaper för att tidigt Enkät Organisatorisk och social arbetsmiljö Enkäten Organisatorisk och social arbetsmiljö är en digital enkät som hjälper dig att undersöka exempelvis arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Här får du en överblick över vilka områden och påståenden som ställs i enkäten. Kränkande behandling pågår ofta över lång tid. Enstaka, grova händelser kan också utgöra kränkande behandling, till exempel genom kvarvarande rykten eller spridning i sociala medier. Exempel på kränkande särbehandling kan vara: • Du undanhålls information.

10 mar 2021 Bakgrundsfaktorer och frågor kring kränkande särbehandling och diskriminering Arbetsmiljöansvarig chef redovisar enkätresultatet dels för  20 okt 2020 Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. kränkande särbehandling/mobbning av studiekamrat, motsvarande siffra men att mäta diskriminering och trakasserier med enstaka frågor i en enkät som tar   Kränkande särbehandling regleras i AML, arbetsmiljölagen och dess föreskrift AFS 2015:4 medan sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är en   Mobbning och kränkande särbehandling på arbetet är i första hand en fråga för arbetsgivare och skyddsorganisationen på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren  4 okt 2019 Under hösten 2019 genomfördes en enkätundersökning till Handels Kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier uppger 15  28 sep 2020 sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. resultat från intervjuer, gruppdiskussioner och en enkät till anställda och  26 nov 2019 Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering?