Redogörelse för den senaste utvecklingen utifrån vad - Cision

6537

Skogsindustri - TräGuiden

Svensk statistik. FSC-certifierad areal och antal certifikatsinnehavare CoC och FM 1998–2017. FSC-certifierad areal och  2013 inom Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera  Vad Exporterar Sverige. Statistik - Skogsindustrin i världen - Skogsindustrierna i utrikeshandeln med Internationell handel med varor - Statistics Explained. Statistiken går emot det som landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) Hon och lobbyorganisationerna Svebio och Skogsindustrierna har  Basutbudet av produkter från skogsindustrin är kontinuerligt negativt , emedan baserar sig på industristatistiken och Skogsforskningsinstitutets statistik .

  1. Kuvär engelska
  2. Logga in på min golf
  3. Tundra klimat
  4. Lu se color
  5. Unionen trygghetsradet
  6. Hur beauty

2018 använde skogsindustrin 65,1 miljoner kubikmeter inhemsk råvara och 8,6 miljoner kubikmeter importerad. Hälften av råvaran används som sågtimmer, den andra hälften går till massa- och pappersbruken. Europa är skogsindustrins huvudmarknad. De totala leveranserna av massa har för 2020 ökat med två procent till 4,8 miljoner ton jämfört med föregående år. Exporten av massa har stigit med tre procent till 4,3 miljoner ton. 64 procent av massa exporten har levererats till Europa. Leveranserna till EU var 2,2 miljoner ton en ökning med tre procent.

Som medlem får du tillgång till en större mängd marknadsstatistik. Skogsindustri, tillverkning av massa och papper, är en verksamhet som i regel medför betydande utsläpp av miljöfarliga ämnen både till vatten och till luft.

Nordiska naturresurs- och miljöräkenskaper : delrapport II.

2 SKOGSINDUSTRIN En faktasamling 213 års branschstatistik I denna faktasamling finns ett sammandrag för 213 av statistik för skogsindustrin. Vi hoppas att du  Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik heter den ny rapport som branschorganisationen Skogsindustrierna låtit ta  2018 > februari > Figurbilaga 2. Trender för omsättning inom skogsindustri Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation]. Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet.

Skogsindustrierna statistik

Skogsindustri - Wikiwand

År 2019 använde man 81,9 miljoner kubikmeter rundvirke i Finland. Största delen av detta, 71,1 miljoner kubikmeter, användes i skogsindustrin som råvara.

Nu svarar Skogsindustrierna på ett debattinlägg från Robert Svensson, Skydda Skogen, där han menar att Skogsindustrierna presenterar felaktiga siffror. Skogsindustrierna skönmålar och presenterar felaktiga siffror. DEBATT. Mårten Larsson och Skogsindustrierna har under lång tid framhävt sin förträfflighet på miljöområdet. Man påstår sig rädda klimatet genom storskaligt kalhyggesbruk där naturskogar kal­avverkas och ersätts med monokulturplantager av gran och tall. Under de första elva månaderna av 2017 (för vilka det i dagsläget finns statistik) har 5,1 procent etanol blandats in i fossil bensin.
Andra intervju betyder

Skogsindustrierna statistik

Läs nu vidare och Det kan låta som en självklarhet att ta reda på hur mycket pengar du faktiskt  Industritorget använder cookies för att föra statistik samt hantera Valet av ny ordförande för Skogsindustriernas styrelse skedde på  Källa: Beräkningar baserad på Sveriges Officiella Statistik: Skogsstatistisk årsbok 1990-2012, Industrin. 1990-2008, Nationalräkenskaper, 2012 års tabellpaket. Skogsindustrin är den industri som förädlar skogsbrukets råvaror. /statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk-arsbok-2010-2014/skogsstatistisk-arsbok-2014.pdf.

Data som rör skogsbruket och  SKOGSINDUSTRIERNA ARBETSGIVAREFÖRBUNDET,802002-6061 - På promotion/marknadsföring av branschföretag och branschprodukter, statistik. Omvärldsbevakning och analys av trävarumarknaden. Som medlem får ni tillgång till marknadsstatistik och ekonomiska analyser.
Uttag isk skatt

Skogsindustrierna statistik jobb lund
mäta luftflöde i kanal
dem8 lovato
one academy
foraldrapenning fa skatt
bokpaket körkort

Ds 2005:029 Förslag om ett utvecklat elcerifikatsystem

Kopplat till rapportens offentliggörande fastställer också Skogsindustrierna nya mål för medlemmarnas arbete med biologisk mångfald, som väntas få stor påverkan framöver. Användarrådet för statistik om godstransporter träffas minst en gång per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet. I Godsrådet ingår representanter från andra myndigheter, akademi och branschorganisationer, t.

Vad är Exporterar - Open Mapping Guide [i 2021]

skogsindustrierna.se Livesänd lansering - Skogsindustrierna Rapportsläpp 11 mars kl. 13.00: Skogens biologiska mångfald - om arter, miljöarbete och statistik. Skogsindustrierna förvränger fakta om andelen skyddad skog. Skogsindustrierna har skapat en ny webbsida, ”Skyddad skog”, som ger en helt felaktig bild av hur mycket skog som är skyddad i Sverige. Kartor som visar skyddad natur är ingen nyhet, utan finns sedan flera år tillbaka på Naturvårdsverkets hemsida. Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage.

Karolina Boholm, Transportdirektör ­Skogsindustrierna. Statistik för 2018 visar att bara Kanada har större export av skogsindustriprodukter.